ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ