Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία