Εκπαιδευτικό Υλικό

Μαθήματα

Βιβλία

Κατάλογος Βιβλίων ΕΠΑΛ
 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
 
Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων Α΄ ΕΠΑΛ για Μηχανολόγους
 1. Αρχές Μηχανολογίας
 2. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 
 3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο Εργασίας
 
Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων Β΄ ΕΠΑΛ τομέα Μηχανολογίας
 1. Μηχανική – Αντοχή Υλικών – Βιβλίο Μαθητή
 2. Μηχανική – Αντοχή Υλικών – Λύσεις Ασκήσεων
 3. Σχεδιασμός και περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
 4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές
 5. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
 
Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων Γ΄ ΕΠΑΛ τομέα Μηχανολογίας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 
 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
 3. Μηχανουργική Τεχνολογία-Εργαλειομηχανές
 4. Ανελκυστήρες-Ανυψωτικές Μηχανές
 5. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού Βιβλίο Μαθητή
 6. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού Εργαστηριακός Οδηγός
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
 3. Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων
 4. Ύδρευση – Αποχέτευση
 5. Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης
 6. Σχέδιο Ειδικότητας
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 
 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού Βιβλίο Μαθητή
 3. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού Εργαστηριακός Οδηγός
 4. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Βιβλίο Μαθητή
 5. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Εργαστηριακός Οδηγός
 6. Σχέδιο ειδικότητας Α (Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού)
 7. Σχέδιο ειδικότητας Β (Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού)
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Οχημάτων 
 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι Βιβλίο Μαθητή
 3. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι Εργαστηριακός Οδηγός
 4. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Βιβλίο Μαθητή
 5. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Εργαστηριακός Οδηγός
 6. Συστήματα Αυτοκινήτου Ι Βιβλίο Μαθητή
 7. Συστήματα Αυτοκινήτου Ι Εργαστηριακός Οδηγός
 8. Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ Βιβλίο Μαθητή
 9. Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ Εργαστηριακός Οδηγός
 10. Τεχνολογία Ελέγχου & Διαγνώσεων Βιβλίο Μαθητή
 11. Τεχνολογία Ελέγχου & Διαγνώσεων Εργαστηριακός Οδηγός
 12. Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 13. Εργαστήριο Συστήματα Ελέγχου & Αυτοματισμών Αυτοκινήτου
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών 
 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. Κινητήρες Αεροσκαφών Ι Βιβλίο Μαθητή
 3. Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ Βιβλίο Μαθητή
 4. Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών
   
   

 

 

Καταστάσεις Επαρκούς Φοίτησης

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
πατώντας στο αντίστοιχο τμήμα που σας ενδιαφέρει και εμφανίζεται με μπλε χρώμα παρακάτω, μπορείτε να δείτε τους μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στις προαγωγικές-απολυτηρίες εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023 στο σχολείο μας.
Α1 - Α2 - ΒΗ1 - ΒΗ2 - ΒΜ1 - ΒΜ2 - ΒΜ3 - ΒΤΕΧ1 - ΓΗ - ΓΗΝ - ΓΘ - ΓΜ - ΓΟ1 - ΓΟ2 - ΓΣΕΤ1
Τις καταστάσεις αυτές, θα τις βρείτε επίσης αναρτημένες στο σχολείο την Τρίτη 23/05/2023 το πρωί.