Ευρωπαϊκά Έργα

Τρέχοντα Έργα Erasmus +

ROBOTICS and CODING

Ένας από τους δημοφιλείς τομείς ανάπτυξης της τεχνολογίας τον επόμενο αιώνα, το ενδιαφέρον για τη ρομποτική τεχνολογία αυξάνεται καθημερινά στις χώρες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το φάσμα των τεχνολογιών ρομποτικής αυξάνεται. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι αναμφίβολα η εκπαίδευση. Η ικανότητα του προσωπικού στη διδασκαλία ρομποτικών τεχνολογιών είναι η πιο σημαντική ανεπάρκεια σε αυτόν τον τομέα.

Ολοκληρωμένα έργα Erasmus +

Στοχευμένη πρακτική άσκηση στον τομέα της Εγκατάστασης Υγραερίου LPG

Ο Διευθυντής και τα άτομα της Ομάδας Έργου που συστήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019, σε συνεργασία με τους μαθητές, αναγνώρισαν και ανέδειξαν τις δυνατότητες-οφέλη του προγράμματος Erasmus+ και αφού έλαβαν υπόψη τις ανάγκες της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, πρότειναν στο Σύλλογο Διδασκόντων και έλαβαν έγκριση για την οργάνωση ενός σχεδίου κινητικότητας με τίτλο «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – Στοχευμένη πρακτική άσκηση στον τομέα της Εγκατάστασης Υγραερίου LPG».

Η σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης STEM και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ETE) με τίτλο ”Μέθοδοι και τεχνικές μάθησης – Η σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης STEM και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ”, πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2019 σε εργαστηριακές αίθουσες ενός Πειραματικού Σχολείου της Πράγας (Πρωτεύουσα της Τσεχίας). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχε ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας Καραμάνης Κων/νος.