Καθηγητές

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’

ΤΡΙΦΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΠΕ89.01 –  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Πλοήγηση στο BLOG

ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΠΕ83 – ΠΕ86 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΕ04.01 –  ΦΥΣΙΚΟΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ – ΠΕ84-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ – ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΕ84-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Πλοήγηση στο BLOG

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΕ89.01-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕ82-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΒΛΑΧΟΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΕ82-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – ΠΕ82 –  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΤΟΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

  ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  – ΠΕ82 –  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΓΚΑΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΓΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΒΟΛΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ– ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΠΑΪΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΦΡΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΕ01.04 –  ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  ΘΩΜΑΪΣ – ΠΕ89.01 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ – ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΠΕ23 – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ