Πανελλαδικές εξετάσεις

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ σχ. έτος 2019-2010

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Θέματα Πανελλαδικών

  1. Τομέας Μηχανολογίας

Στοιχεία Μηχανών

ΜΕΚ ΙΙ

 

Στοιχεία Σχεδιασμού Κετρικών Θερμάνσεων

Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού