Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων , Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών