ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  • Συντήρηση Έργων  Τέχνης – Αποκατάστασης 

Η Συντήρηση Έργων Τέχνης αποτελεί μια ειδικότητα του ευρύτερου τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η συντήρηση σε ότι αφορά τα μνημεία  και τα έργα τέχνης υποδηλώνει την προστασία , την αξιοποίηση ,  την ανανέωση , την επανένταξή τους στη σύγχρονη πραγματικότητα.  Με άλλα λόγια, η έννοια της συντήρησης δεν έχει το χαρακτήρα της εμμονής στα παλιά , αλλά την έννοια της αποκατάστασης των μνημείων και των έργων τέχνης με σκοπό την προβολή τους και την παράταση ζωής τους ώστε να παραδοθούν ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενεές .

Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

Παρακάτω βρίσκονται κάποια έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο μας  :