ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  • Συντήρηση Έργων  Τέχνης – Αποκατάστασης 

Η Συντήρηση Έργων Τέχνης αποτελεί μια ειδικότητα του ευρύτερου τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η συντήρηση σε ότι αφορά τα μνημεία  και τα έργα τέχνης υποδηλώνει την προστασία , την αξιοποίηση ,  την ανανέωση , την επανένταξή τους στη σύγχρονη πραγματικότητα.  Με άλλα λόγια, η έννοια της συντήρησης δεν έχει το χαρακτήρα της εμμονής στα παλιά , αλλά την έννοια της αποκατάστασης των μνημείων και των έργων τέχνης με σκοπό την προβολή τους και την παράταση ζωής τους ώστε να παραδοθούν ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενεές .

Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

Παρακάτω βρίσκονται κάποια έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο μας  :

Καταστάσεις Επαρκούς Φοίτησης

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
πατώντας στο αντίστοιχο τμήμα που σας ενδιαφέρει και εμφανίζεται με μπλε χρώμα παρακάτω, μπορείτε να δείτε τους μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στις προαγωγικές-απολυτηρίες εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023 στο σχολείο μας.
Α1 - Α2 - ΒΗ1 - ΒΗ2 - ΒΜ1 - ΒΜ2 - ΒΜ3 - ΒΤΕΧ1 - ΓΗ - ΓΗΝ - ΓΘ - ΓΜ - ΓΟ1 - ΓΟ2 - ΓΣΕΤ1
Τις καταστάσεις αυτές, θα τις βρείτε επίσης αναρτημένες στο σχολείο την Τρίτη 23/05/2023 το πρωί.