Υποστήριξη Α

Το σχολείο μας ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί από το 1997 ως 7ο ΤΕΛ. Από το 1998 λειουργρεί ως ημερήσιο ΤΕΕ. Από την 1/9/2006, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, λειτουργεί ως 7ο ΕΠΑΛ Πατρών, με ειδικότητες Κύκλου Υπηρεσιών.

Επιπλέον στεγάζει Γραφείο Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας για ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το σχολείο μας δίνει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης μαθηματων πρόσθετης διδακτικής στήριξης μετά το τέλος των μαθημάτων και συμμετοχής σε διάφορα προγράμματα για ανάπτυξη κλίσεων, ταλέντων αλλά και σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Προγράμματα

Το σχολείο μας έχει διακριθεί σε πολλούς μαθητικούς διαγωνισμούς και έχει τιμηθεί με βραβεία για τις εργασίες και δραστηριότητες των μαθητών του σε πλήθος εκδηλώσεων

 • Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
 • Αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Αγωγής Υγείας
 • Πολιτιστικά
 • Δαίδαλος
 • Leonardo
 • Iσότητας (ΚΕΘΙ)
 • Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών
 • Εικονικών Επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτικών Επισκέψεων
 • Επαγγ/κού προσανατολισμού

Διαθέτουμε

 • Σύγχρονα και πλήρως εξοπλησμένα εργαστήρια
 • Γραφείο Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
 • Αίθουσα πολυμέσων και παρουσιάσεων
 • Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Θέατρο για εκδηλώσεις