Νέα – Ανακοινώσεις

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εδώ  δίνεται μια σύντομη περιγραφή και κατηγοριοποίηση των Επαγγελματικών δικαιωμάτων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής. Επίσης δίνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Ι.Ε.Κ., ανά τύπο σχολείου και ειδικότητα.

Επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ  μπορείτε να δείτε το νομοθετικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ και των προηγούμενων από το ΕΠΑΛ τύπων σχολείων.

 

Καταστάσεις Επαρκούς Φοίτησης

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
πατώντας στο αντίστοιχο τμήμα που σας ενδιαφέρει και εμφανίζεται με μπλε χρώμα παρακάτω, μπορείτε να δείτε τους μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στις προαγωγικές-απολυτηρίες εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023 στο σχολείο μας.
Α1 - Α2 - ΒΗ1 - ΒΗ2 - ΒΜ1 - ΒΜ2 - ΒΜ3 - ΒΤΕΧ1 - ΓΗ - ΓΗΝ - ΓΘ - ΓΜ - ΓΟ1 - ΓΟ2 - ΓΣΕΤ1
Τις καταστάσεις αυτές, θα τις βρείτε επίσης αναρτημένες στο σχολείο την Τρίτη 23/05/2023 το πρωί.