Νέα – Ανακοινώσεις

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εδώ  δίνεται μια σύντομη περιγραφή και κατηγοριοποίηση των Επαγγελματικών δικαιωμάτων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής. Επίσης δίνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Ι.Ε.Κ., ανά τύπο σχολείου και ειδικότητα.

Επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ  μπορείτε να δείτε το νομοθετικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ και των προηγούμενων από το ΕΠΑΛ τύπων σχολείων.