Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΕΜ/ΙΚΥ σχετικά με την έναρξη του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027- Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2021

Ξ•Ξ½Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟ‰Ο„ΞΉΞΊΟŒ-ΞˆΞ½Ξ±ΟΞΎΞ·Ο‚-Ξ-ρογράμματος-Erasmus-Ξ-ΟΟŒΟƒΞΊΞ»Ξ·ΟƒΞ·-ΞποβολΞΟ‚-Ξ-ροτάσΡων-2021

Leave a comment