Νέα – Ανακοινώσεις

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

2021_5_21_Φ_251_57072_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΓΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_6ΙΝΑ46ΜΤΛΗ-307

Προκήρυξη-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉΣ-2021

Leave a comment