Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΞΕ-135593-2023-Φ12α_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4-1

Leave a comment