Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΑ

Αριθμός Ταυτοποίησης: a8d441db-ac5b-346b-9c90-3cae3191bd7a ΠΡΟΣ:         ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ- ΕΠΑΛ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΔΕ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤηλ.:2613610006e-mail:sydielladas@1762.syzefxis.gov.gr ΚΟΙΝ    :      ΣΥ ΔυτικήςΕλλάδας                                Φ.430/88/37816Σ.11996Πάτρα, 13 Δεκ 23 Συνημμένα:- ΘΕΜΑ:        Προσέλκυση – Επιλογή – Κατανοµή Στρατιωτικού Προσωπικού (Συστήµατα-ΤρόποιΕπιλογής)ΣΧΕΤ   :      α. Άρθρο10 Ν. 3421/05 (ΦΕΚ 302 Α΄) β. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/09Δεκ13ΚΥΑ(ΦΕΚΒ΄3176) γ.       Φ.430/89/259498/Σ.9183/14-11-2023/ΓΕΕΘΑ/Β4 1.         Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που […]

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΜε τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ […]