Σχετικά με το σχολείο μας

Το σχολείο μας

Το σχολείο μας ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί από το 1997 ως 9ο ΤΕΛ. Από το 1998 λειτουργεί ως εσπερινό ΤΕΕ. Από την 1/9/2006, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, λειτουργεί ως 9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Πατρών. Το σχολείο μας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορα προγράμματα για ανάπτυξη κλίσεων, ταλέντων αλλά και σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Προγράμματα

Το σχολείο μας έχει διακριθεί σε πολλούς μαθητικούς διαγωνισμούς και έχει τιμηθεί με βραβεία για τις εργασίες και δραστηριότητες των μαθητών του σε πλήθος εκδηλώσεων:

  • Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
  • Πολιτιστικά
  • ERASMUS+
  • Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών
  • Εκπαιδευτικών Επισκέψεων 
  • Επαγγ/κού προσανατολισμού

Διαθέτουμε

  • Σύγχρονα και πλήρως εξοπλησμένα εργαστήρια 
  • Αίθουσα πολυμέσων και παρουσιάσεων 
  • Γραμματειακή Υποστήριξη 
  • Θέατρο για εκδηλώσεις