Ευρετήριο Μαθημάτων

Στο παρακάτω πίνακα βρίσκονται όλα τα μαθήματα που προσφέρει το 9ο ΕΠΑΛ Πάτρας, κατανεμημένα ανά έτος φοίτησης.

Τομείς Γ' Τάξης Λυκείου

Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών