Νέα – Ανακοινώσεις

Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

2-Ξ•Ξ-ΑΛ-Ξ•Ξ“ΞšΞΞšΞ›Ξ™ΞŸΞ£-ΑΙΞΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-αποφοίτων-2021_signed

5-ΞΞ-ΞŸΞ”Ξ•Ξ™Ξ“ΞœΞ‘-1-Ξ‘-Ξ”-Αποφοίτου-ΗμΡρ-Ξ•Ξ-ΑΛ-2021

6-ΞŸΞ”Ξ—Ξ“Ξ™Ξ•Ξ£-ΞΞ-ΞŸΞ”Ξ•Ξ™Ξ“ΞœΞ‘ΞΟΣ-1-Ξ‘Ξ-ΞŸΞ¦ΞŸΞ™ΞΩΝ-ΗμΡρ-Ξ•Ξ-ΑΛ-2021

7-ΞΞ-ΞŸΞ”Ξ•Ξ™Ξ“ΞœΞ‘-2-Ξ‘-Ξ”-Αποφοίτου-Εσπ-Ξ•Ξ-ΑΛ-2021

8-ΞŸΞ”Ξ—Ξ“Ξ™Ξ•Ξ£-ΞΞ-ΞŸΞ”Ξ•Ξ™Ξ“ΞœΞ‘ΞΟΣ-2-Ξ‘Ξ-ΞŸΞ¦ΞŸΞ™ΞΩΝ-ΕσπΡρ-Ξ•Ξ-ΑΛ-2021

10-Ξ-αράρτημα-ΜΟΞΞ£Ξ™ΞšΞ©Ξ-ΞΜ-Ξ‘Ο€ΟŒΟ†ΞΏΞΉΟ„ΞΏΞΉ-Ξ•Ξ-ΑΛ-2021

11-ΞšΞ‘ΞΞ‘Ξ›ΞŸΞ“ΞŸΞ£-ΜΟΞΞ£Ξ™ΞšΞ©Ξ-ΟΞʽΓΑΝΩΝ-Ξ‘-Ξ”-ΓΕΛ-Ξ•Ξ-ΑΛ-2021

12-ΞΞ-ΟΞΞʽΞ“Ξ™ΞšΞ—-Ξ‘Ξ-ΞŸΞ¦Ξ‘Ξ£Ξ—-Ξ‘-Ξ”-Ξ‘Ξ-ΞŸΞ¦ΞŸΞ™ΞΩΝ-2021

ΔΕΛΞΞ™ΞŸ-ΞΞΞ-ΟΞ-Αίτηση-Ξ”Ξλωση-Ξ‘Ο€ΟŒΟ†ΞΏΞΉΟ„ΞΏΞΉ-2021

Leave a comment